• huisbezoeken

Aandachtspunten bij verzuimreductie

Aandachtspunten

De ervaring heeft casemanager-bedrijfsverpleegkundige Wando Beissel geleerd dat er vier voorname kernpunten van essentieel belang zijn, de voorwaarden waar alles om draait. Samengevat:

  1. De leidinggevende heeft een niet te onderschatten preventieve taak.
  2. De rol van de bedrijfsarts. Een goede arbo-arts geeft snel duidelijkheid over de status: kan een werknemer zijn werk niet (meer) doen en is er loondoorbetalingsplicht en dus sprake van legitiem ziekteverzuim?
  3. Het belang van passend (ander) werk. Vergroot niet alleen de productiviteit, maar versnelt ook het proces van re-integratie aanzienlijk.
  4. De inzet van een goede casemanager; altijd een schadelastbeperking (zijn primaire taak).

Feiten & Cijfers

Misverstand: professionele verzuimbegeleiding is duur.

De werkelijke schade van ziekteverzuim en de neveneffecten is - met inbegrip van alle directe en indirecte kosten - vele malen hoger. Elke verzuimreductie is dus pure winst.

Directe kosten zijn bijvoorbeeld: loon van de zieke werknemer, aanvulling op de ongeschiktheidsuitkering (WAO of WIA), verminderde productiviteit voor en na de ziekteperiode, alleen al door artsenbezoek en andere begeleiding.

Indirecte kosten: vervanging regelen en administreren, kwaliteitsverlies (ook in levertijden), toename werkdruk op collega’s, toename personeelsverloop.

Minder goed meetbaar in cijfers

De balans werk-privé. 

Veel werknemers hebben anno 2012 grote moeite om werk en privé te combineren. Uit onderzoek onder 1500 mensen met een baan - een representatieve steekproef -  blijkt dat maar 8 % (!) van de ondervraagden vindt dat ze hun leven goed in balans hebben.

Een onbalans die onherroepelijk leidt tot stress en ziekteverzuim.

Mensen praten niet graag over die slechte balans. De overgrote meerderheid blijkt wel hoge verwachtingen te hebben van externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te creëren. En ook dat kan een taak zijn van een goede casemanager.

Bron; SIB Training & Advies, een onderzoek uitgevoerd door Maurice de Hond

Arbeidsverzuim door gebrek aan motivatie, vitaliteit en bevlogenheid:

Het is bewezen. Gemotiveerde, bevlogen medewerkers zijn niet alleen productiever op het werk, ze zijn ook veel minder vaak ziek. Ze verzuimen aanzienlijk minder vaak.

Kernwoord bij arbeidsdeskundigen en verzuimexperts anno nu is: vitaliteit.