• huisbezoeken

Verzuimreductie en huisbezoeken

Binnen het team van experts op het gebied van arbozorg en verzuimbeleid heeft de casemanager een aantal voorname kerntaken.
Wat zijn de aandachtspunten bij verzuimreductie? Lees meer..

Voorlichting en Preventie

Kennis delen en ervaring doorgeven die werkt: instructies gericht op het totale zorgsysteem voor arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid;
Aansturen van arbeidsdeskundig onderzoek en Quick Scans;
‘Creatief’ en verstandig omgaan met mogelijkheden en beperkingen: een goede casemanager zal altijd uitzoeken welke mogelijkheden er voor de (tijdelijk) uitgevallen werknemer zijn om toch bij het bedrijf betrokken te blijven. Belangrijk, op weg naar duurzaam hervatten van de oorspronkelijke functie. Bijvoorbeeld door in het bedrijf een periode iets anders te doen dan het eigen werk, al is het maar voor enkele uren per dag of per week. Zo blijft de band met de werkkring toch behouden en is re-integratie een minder steile hindernis.

Management en Communiceren - de Verzuimcoach

Omdat de wettelijke regelingen, alle medische, sociale en financiële aspecten van een verzuimtraject zo complex en veelomvattend zijn, lastig te overzien voor ‘leken’ als de P&O-functionaris,  betekent de casemanager als ‘spin in het web’ een zorg minder.
De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor de HR-afdeling, coördinator van het hele traject. Hij plant spreekuren of frequent verzuimgesprekken in, geeft adviezen, bewaakt de voortgang, faciliteert en initieert vervolgstappen op weg naar herstel en nieuwe motivatie om te werken.
Een belangrijke kerntaak van de casemanager: tijdig en overzichtelijk communiceren met alle betrokkenen, dus ook de collega’s, de leidinggevenden en de behandelaars als bedrijfsarts, psycholoog, beoordelaars van aanvragen bij instanties.

Huisbezoeken

In een vroeg stadium onderzoekt de casemanager de indicaties die geleid hebben tot de ziekmelding. In een probleemanalyse - meestal na een Quick Scan - komen vragen aan de orde als:

  • Houdt de ziekmelding op enigerlei manier verband met werk of arbeidsomstandigheden?;
  • Is er een relatie met privéproblemen of privé-omstandigheden?
  • Gaat het om een ‘gewone’ zieke werknemer, of om iemand die - om wat voor reden dan ook - wel kan, maar niet wil werken?

Het klassieke verzuimbegeleidingsmodel, met de bedrijfsarts in een primaire adviesrol, kan hierbij wel eens tekort schieten. Het huisbezoek van een bedrijfsverpleegkundige-casemanager blijkt in de praktijk een sterk middel bij preventie van langdurig verzuim.

De grootste voordelen van huisbezoeken en verzuimcontroles aan huis:

  • meer inzicht in de thuissituatie dan bij een telefonisch verzuimgesprek;
  • persoonlijke aandacht, directere betrokkenheid;
  • meer zicht op de motivatie of het ontbreken van motivatie bij onwelwillende medewerkers;
  • gerichte afspraken, gemaakt in een gesprek, waarbij casemanager en werknemer elkaar  echt ‘in de ogen kunt kijken’.
  • Ga naar de pagina Contact om direct een huisbezoek aan te vragen of om naar de mogelijkheden en pakketten van arbozorg op maat te vragen.