• slide-9
  • Bevlogen medewerkers zijn productiever en minder vaak ziek

Casemanagement

Wat is Casemanagement?

In feite: de eigentijdse aanpak van ziekteverzuim en frequent verzuim.
Vroeger had je de bedrijfsarts, de arbo-arts, de P&O-functionaris (niet medisch geschoold) en de controleur verzuim of ‘lekencontroleur’, die ook huisbezoeken deed.
Sinds de Wet Verbetering Poortwachter is er veel ten goede veranderd: een samenhangend beleid, gericht op preventie van verzuim én verzuimreductie.
Uitgevoerd door echte experts, in een team rond de casemanager.
Re-integratie professioneel begeleiden dus.

De casemanager is voor bedrijven en organisaties een onmisbare rechterhand geworden bij de begeleiding van arbeidsverzuim. De gids op de route naar duurzame werkhervatting. Iemand met oog voor ieders belang; de financiële en logistieke belangen van de organisatie, maar ook: tactvol en eerlijk omgaan met de privacy van de werknemer die - om wat voor reden dan ook - moet verzuimen.

Ook dát is Casemanagement

De administratieve verplichtingen, medisch en arbeidsrechtelijk.
Werkgevers zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk om samen met de werknemer een ‘plan van aanpak’ op te stellen. Een niet geringe belasting, die veel tijd, inzicht en expertise vergt.
Een goede casemanager voert ook het papierwerk rond alle beslismomenten uit.
Keuringen, aanvragen bij instanties, het RIV (re-integratieverslag), de WIA-beoordeling, de uitslagen van een arbeidsdeskundig onderzoek, het werkplekonderzoek, de verplichte RI&E procedures: de Risico Inventarisatie en Evaluatie, rapporten van Quick Scans en arbeidsdeskundige checks, verslagen van artsen of psychologische hulp. 
De casemanager neemt ook actief deel aan vergaderingen van het Sociaal Medisch Team.
Niet alleen efficiënter (tijdwinst, vertragingen voorkomen) maar ook meer kwaliteit (overzicht, expertise, ingrijpen bij nalatigheid van een van de betrokkenen).

Wando Beissel en Casemanagement BV

Casemanager Wando Beissel van Casemanagement BV heeft ruim tien jaar ervaring met arbozorg, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en preventie van verzuim.
Banner BIG-728x90pxAls bedrijfsverpleegkundige BVK die ook huisbezoeken doet, is Wando Beissel BIG-geregistreerd (nr. 19037708930)

. Dat wil zeggen: bevoegd om - net als arbo-arts of bedrijfsarts ook medisch inhoudelijke vragen te stellen tijdens een verzuimgesprek of controle. En uiteraard: de antwoorden op die medische vragen toe te voegen aan het dossier.

Hij werkt zelfstandig, maar ook in een onafhankelijk team van verzuimdeskundigen: arbo-artsen, arbeidsdeskundigen, bedrijfsverpleegkundigen, gevestigd in Nijmegen.
Werkterrein - met name voor verzuimspreekuren en huisbezoeken - is de regio Nijmegen-Arnhem, Midden-Nederland, Zuid-Nederland.
Op aanvraag ook in de rest van Nederland.
Bedrijfsverpleegkundige Wando Beissel adviseert ook organisaties en individuele werknemers met als doel het in stand houden en bevorderen van gezondheid, in heel Nederland.
Afhankelijk van de ‘case’ en de omstandigheden kan ook langdurige begeleiding via de Verzuimtelefoon een uitkomst zijn.