• slide-6
  • slide-3
  • slide-5
  • Gezondheid, vitaliteit, duurzaam inzetbaar
  • Casemanagement BV gaat met u samen van start
  • Casemanagement BV bewaakt én initieert alle noodzakelijke stappen op weg naar spoedig herstel en probleemloze re-integratie.

Casemanagement B.V.

Gezond beleid bij ziekteverzuim

Een casemanager als regisseur van gezond beleid bij ziekteverzuim.
Persoonlijk, betrokken en ervaren. Veel meer dan een ‘lekencontroleur’ die huisbezoeken doet: een echte allround verzuimmanager die de weg weet bij verzuim en re-integratie en die uit ervaring begrijpt wat dan het beste werkt.
De casemanager - bedrijfsverpleegkundige - begeleidt het hele proces in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. 
In voortdurende samenwerking met een team deskundigen: bedrijfsarts, arboverpleegkundige, arbeidsdeskundige en HRM-expert, de eventueel betrokken behandelaars en uitkeringsinstanties.

Preventie van arbeidsverzuim, sturing bij langdurig verzuim of frequent (kort) verzuim.
Casemanagement BV bewaakt én initieert alle noodzakelijke stappen op weg naar spoedig herstel en probleemloze re-integratie.
 

De bedrijfsverpleegkundige als casemanager

Een hele zorg minder voor bedrijven en HR-functionarissen: een samenhangend en effectief beleid bij verzuim, één persoon die het overzicht houdt, die onderzoek doet naar mogelijkheden en beperkingen van individuele werknemers, die tijdig rapporteert aan alle betrokkenen, die het hart is van een compleet, geolied sociaal medisch team.
Het resultaat: de beste kans om zonder onnodige omwegen het werk (duurzaam) te hervatten. Dat is de toegevoegde waarde van een bedrijfsverpleegkundige als casemanager.

Kijk voor een snelle inzet van bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige bij:
Verzuimteam & Huisbezoeken (mogelijkheden)en Contact (direct een afspraak maken)

Guijt en VEB

Persbericht samenwerking

Lees meer...

Hebt u ook het idee dat uw arbodienst niets voor u doet?

Regionale samenwerking tussen Guijt en het Verzuim Expertise Bureau.

Lees meer...

Aandachtspunten bij verzuimreductie

Binnen het team van experts op het gebied van arbozorg en verzuimbeleid heeft de casemanager een aantal voorname kerntaken.
Wat zijn de aandachtspunten bij verzuimreductie?

Lees meer...